Дозатори полифосфатна смола

Дозатори за полифосфатна смола. Тя предотвратява отлагането на варовик по тръбите и нагревателите на уредите. Използват се за битови приложения.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обработената от тях вода не е годна за пиене.