Софтуер Ocio Desk

Фирма PIUSI създава ново решение на нарастващата нужда от методи за дистанционно контролиране на нивото в резервоара.

Това устройство ви дава възможност да свържете до 12 OCIO системи и да изпращате данни чрез компютърен кабел на разстояние до 1000 м.

Дава се възможност за показване на ниво, обем, % на оставащото количество на монитора на компютъра.

Софтуерът позволява съхраняване на данни  за нивата в резервоара в зависимост от:

 - Интервал от време

 - Промяна на нивото

 - Промяна на обема

 Благодарение на съхранените данни, може да се създаде диаграма, обобщаваща разхода и прихода на гориво.

 Софтуерът позволява конфигурация на всякакъв вид резервоар. Освен стандартните, цилиндрични или квадратни, може да се настрои и за всякавка друга форма. Ако се избере опцията “Customer Tank” ( “ резервоар на клиента”) информацията в таблицата може да се попълни до 1000 точки.

 Има възможност за две аларми, които се конфигурират посредством софтуера.

 

Производител

Piusi S.p.A