Разходомер K700

Механичени зъбни разходомери K700.

Мерещият принцип основан на унифицирани зъбни колела осигурява висока точност, при това с малки загуби на налягане. Разходомерите за дизелово гориво K700 са само за вътрешно-фирмени нужди.

 

Спецификация

• Работен диапазон: 20 ÷ 220 l/min.
• Точност: ± 1% (в работния диапазон).
• Повторяемост: 0,2%.
• Максимално работно налягане: 10 bar.
• Разрушаващо налягане: 30 bar.
• Може да бъде калибриран.
• Присъединителен размер: 1"1/2.

 

Производител

Piusi S.p.A

Гаранция

24 месеца