Преливен клапан QUICKSTOP

Преливен клапан с индирекно задвижване. Минималното входно налягане за плувак-вентилите тип QUICKSTOP е 0,2 bar.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди преливния клапан е препоръчително да се монтира механичен филтър.

Спецификация

Работно налягане: 0,2 ÷ 6 bar.

Работна температура: 0°C ÷ 50°C.

Присъединителни размери: 3/4" ÷ 1"1/2.

Модели и цени

Модел Цена* Добави
Преливен клапан 3/4"  57.00 лв. 
Преливен клапан 1"  61.00 лв. 
Преливен клапан 1"1/4  65.00 лв. 
Преливен клапан 1"1/2  67.00 лв. 

* цените са с ДДС.