Сигнализатори за поток PPS

Сигнализатор за поток на течности с подвижна лопатка и превключващ ел. контакт. Работното му положение е вертикално спрямо хоризонтална тръба.

Спецификация

• Работно положение:  вертикално спрямо хоризонтална тръба
• Принцип на работа: с лопатка
• Материал: полисулфон
• Присъединяване: 1" (външна резба)
• Макс. температура на средата: 105 °C
• Макс. работно налягане: 10 bar
• Толеранс на настройка: ± 20% от измерената стойност
• Повторяемост при сработване: ± 3 % от измерената стойност