Индикатори за поток DAF-2

Индикатори за поток на течности с крилчатка. Намират приложение в инсталации, където е необходимо визуално наблюдение за наличието на поток на течността. Могат да работят в хоризонтално или вертикално положение.

Спецификация

• Работно положение: хоризонтално или вертикално
• Посока на течността: по стрелката
• За дебит: 0,03 - 0,1 L/min ... 5 - 150 L/min вода
• Присъединяване: фланцево DN 15 ...  DN 50
• Материал: неръждаема стомана или месинг.
• Максимално налягане: 16 bar
• Максимална температура: 110 °C